Д-р Татяна Илиева: Няма по-добър посланик на добра воля от музиката

Д-р Татяна Илиева е дама не само с отговорна и динамична професия, но и със силен характер. От малка знае, че иска да лекува хората и затова съвсем естествено следва медицина в Медицинския Университет в София. Има придобити специалности по Вътрешни болести и Кардиология. Работи във Военно-Медицинска Академия от 2005 г. През 2016 г. след конкурс е избрана за асистент в клиника по Кардиология към Катедра Кардиология, Интензивна терапия и Вътрешни болести на ВМА. Преподава на български и чуждестранни студенти към Медицинския факултет на Софийския университет Св. Климент Охридски и изнася лекционни курсове на различна тематика по кардиология. През 2019г. защитава дисертационен труд на тема „Белодробен ултразвук в диагностиката на кардиогенна диспнея.” От 2020г е заема академична длъжност „Главен асистент“ в клиниката по Кардиология на ВМА. Тя е от онези динамични жени, които, като че ли с вълшебна пръчка успяват да се справят с всичко, въпреки, че изглежда почти невъзможно.

 

Прочети повече в tbmagazine.net