Красимир Желязков

Шинкиокушинкай карате е един от най-силовите и динамични стилове карате. Неговият основател Ояма Масутацу е събрал в единен стил карате най-ефективните и в същото време обикновени прийоми и методи от всички видове единоборства. Дълбокият смисъл на това бойно изкуство се съдържа в отделните елементи на названието ШИНКИОКУШИНКАЙ, които излъчват притегателна сила и магнетизъм:

ШИН-нов, обновен
КИОКУ-окончателен, абсолютен
ШИН-истина
КАЙ-общество, съюз

Създаденото от Ояма карате е преди всичко култура и философия на живота, които неговите ученици носят със себе си и предават на бъдещите поколения вече няколко десетилетия. Тази философия за единство изцяло се припокрива с концепцията на фестивала, който обединява различни стилове музика, разнообразни интереси и създава духовна и емоционална наслада от предоставените съпътстващи фестивалната програма активности.

На 4-ти август 2024 г. в зала „Захари Зограф“ на хотел „Рила“ в Боровец туристите и гостите на Международния джаз фестивал „Д-р Емил Илиев“ ще имат изключителната възможност да се докоснат до уникалния карате стил Шинкиокушинкай чрез демонстративната тренировка, която ще проведе д-р Красимир Желязков.

Красимир Желязков е преподавател в НБУ. Има придобита образователна и научна степен „доктор“ по Информационни технологии и Обществени комуникации. Завършва магистратура по специалност „Високо спортно майсторство по спорт Карате –До” в НСА „Васил Левски”, гр. София и магистратура по специалност „Стратегическо ръководство, духовност и лидерство” в УНИБИТ гр. София. Обществената дейност на д-р Красимир Желязков включва разнообразни ангажименти:

  • член на Управителния съвет на БСФС, Министерство на спорта;
  • представител на „Федерация българско карате шинкиокушнкай”;
  • председател на Спортен клуб карате киокушинкай „Актив – София”, гр. София;
  • национален и международен състезател и съдия по карате киокушинкай;
  • член на спортна асоциация на МВР – „Централен полицейски карате клуб“;
  • член на УС на българска „Тае бо федерация”;
  • инструктор по карате киокушинкай (4-ти дан);
  • инструктор по „Полицейска лична защита – МВР“ (1-ви дан).